www.belgium.be

Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis 2022

1.1. Offshore windmolenpark in het Belgische deel van de Noordzee

 • Het WinMon.BE-programma, dat wordt gecoördineerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, houdt toezicht op de impact van offshore windmolenparken op het mariene ecosysteem. Op die manier worden ongewenste effecten ondervangen en gewenste effecten bevorderd.

1.2. Kolonisatie van windmolenparken door oesters

 • Ostrea edulis Linnaeus
  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
  Inv. 60520

 • Windmolenparken die al langer bestaan, herbergen nu zeer uiteenlopende biologische gemeenschappen. Ongewervelde dieren en vervolgens vissen hebben de harde substraten gekoloniseerd en worden nauwlettend in het oog gehouden.

2. Het onderzoeksschip Belgica: voor wetenschap en duurzaam gebruik van de zee

 • 1:75 schaalmodel

 • Het nieuw multidisciplinair onderzoeksschip van het Federaal Wetenschapsbeleid, beheerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in samenwerking met Defensie en Genavir. Het schip ondersteunt marien wetenschappelijk onderzoek (visserij, biologie, chemie, geologie, klimaat, …) en de monitoring van onze Noordzee.

3. De "Arbre de l’authenticité" 

 • Twee exemplaren houtstalen (boekvorm)
  Tw 1163 (1939)
  Tw 1246 (1897)
  Koninklijk Museum voor Midden-Afrika  

 • Een snelgroeiende woudreus die een cruciale rol speelt in het stabiliseren van het klimaat.

4. Picknick op het gras in goed gezelschap: micro-organismen bewaren voor de toekomst!

 • De picknickscène voorgesteld door het consortium Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen, vestigt de aandacht op de alom aanwezige micro-organismen en hun rol in de natuur, onze gezondheid en het dagelijkse leven.

5. Juventas, GRASS en de planetaire verdediging tegen asteroïden

 • 1:1 schaalmodel
  3d printen, Koninklijke Sterrenwacht van België

  Aan boord van de Juventas CubeSat van de ESA-missie Hera zal het GRASS-instrument van de Koninklijke Sterrenwacht van België en het bedrijf EMXYS worden geplaatst. De gegevens van GRASS zullen ons helpen te leren hoe we de aarde tegen asteroïden kunnen beschermen.

6. Sentinel-5 Precursor-satelliet en zijn instrument TROPOMI

 • Schaalmodel 1:5
  Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie

 • TROPOMI detecteert vele atmosferische parameters met grote nauwkeurigheid. De verzamelde gegevens zijn van cruciaal belang voor het beantwoorden van vragen in verband met luchtkwaliteit, ozon, risico's voor de luchtvaart ten gevolge van vulkanische activiteit en klimaatverandering.

7. Steeds krachtigere instrumenten om klimaatverandering te volgen

 • MeteoHelix IoT Pro microweerstation
  + digitale sensor Sensirion SHTxx
  Seattle, VS, 2021
  Koninklijk Meteorologisch Instituut
  Inv. nvt

8. Het verleden bewaren en de toekomst vormgeven

 • Fotografische opnames van de Rubenskapel in Antwerpen.
  Als voorbereiding op het onderzoek en de conservatie-restauratie werden alle kunstwerken in de Rubenskapel fotografisch gedocumenteerd. Dit gebeurde met een Canon EOS 5DS R-camera. Elke opname telt maar liefst 50 miljoen pixels.

9. Kunst opent nieuwe horizonten

 • Jenny Montigny (Gent 1875 – Deurle 1937)
  Het verlaten van de school in de winter
  Olieverf op doek, 82 x 102 cm
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
  Inv. 4874

  Jenny Montigny had een voorliefde voor landschappen en binnenhuistaferelen, maar legde zich vooral toe op het schilderen van spelende kinderen. Ze slaagde erin zich in België en in het buitenland als schilderes te vestigen, maar raakte in vergetelheid en stierf totaal berooid.

10. De digitale toekomst van het Rijksarchief

 • Document op perkament met 5 ruiterzegels hangend aan karmozijnrode zijden koorden. Gerestaureerd en gedigitaliseerd dankzij de steun van het David-Constantfonds (Koning Boudewijn­stichting). Brussel, 7 april 1281. Rijksarchief in Luik. Oorkonden van de Sint-Lambertuskathedraal in Luik, nr. 373

  Akkoord gesloten voor de Raad van de Hertog van Brabant tussen Arnoul, graaf van Loon, en Isabelle de Condé en haar zonen, waarbij laatstgenoemden afstand doen van hun aanspraken op het graafschap Loon.

11. Koester de tijd

 • Johannes Stradanus (Jan van der Straet)
  “Sculptura in Aes”:
  de uitvinding van de kopergravure
  (uit de reeks Nova reperta)
  Kopergravure
  (ca. 1590)
  KBR, inv. S.I 1532

  Johannes Stradanus (Jan van der Straet)
  “Impressio Librorum”:
  de uitvinding van de boekdrukkunst
  (uit de reeks Nova reperta)
  Kopergravure
  (ca. 1590)
  KBR, inv. S.I 1445

12. Sjamaanbeeldje

 • Colimacultuur
  West-Mexico
  Preklassieke periode 100 v.C. - 250 n.C.
  AAM 00087.1.53
  Koninklijke musea voor Kunst en Geschiedenis

  Holle keramiek met steenrood slib die een sjamaan voorstelt, herkenbaar aan zijn hoorn, symbool van macht. Typisch bij Colimabeeldjes is de complexe versiering van de figuren, waarvan de kapsels, sieraden en kleding een duidelijke sociale hiërarchie lijken aan te geven.

13.1. Princess Elisabeth Antarctica Station

13.2. Antarctica: Onze toekomst veiligstellen

 • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)