www.belgium.be

Contact

Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel
+32 (0)2 238 34 11
 www.belspo.be

KBR
Kunstberg, 28
B-1000 Brussel
+32 (0)2 519 53 11
 www.kbr.be

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
Vautierstraat 29
B-1000 Brussel
+32 (0)2 627 42 11
www.naturalsciences.be

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA)
Ringlaan 3
B-1180 Brussel
+32 (0)2 373 04 04
www.aeronomie.be

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
Jubelpark 1
B-1000 Brussel
+32 (0)2 739 67 11
www.kikirpa.be

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)
Ringlaan 3
B-1180 Brussel
+32 (0)2 373 06 11
www.meteo.be

Koninklijk Museum voor Midden- Afrika (KMMA)
Leuvensesteenweg 13
B-3080 Tervuren
+32 (0)2 769 52 11
www.africamuseum.be

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)
Jubelpark 10
B-1000 Brussel
+32 (0)2 741 72 11
www.kmkg-mrah.be

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB)
Museumstraat 9
B-1000 Brussel
+32 (0)2 508 32 09
www.fine-arts-museum.be

Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB)
Ringlaan 3
B-1180 Brussel
+32 (0)2 373 02 11
www.astro.oma.be

Rijksarchief in België (RA)
Ruisbroekstraat 2-10
B-1000 Brussel
+32 (0)2 513 76 80
www.arch.be