www.belgium.be

Sjamaanbeeldje

Sjamaanbeeldje
Colimacultuur
West-Mexico
Preklassieke periode 100 v.C. - 250 n.C.
AAM 00087.1.53 Koninklijke musea voor Kunst en Geschiedenis

Holle keramiek met steenrood slib die een sjamaan voorstelt, herkenbaar aan zijn hoorn, symbool van macht. Typisch bij Colimabeeldjes is de complexe versiering van de figuren, waarvan de kapsels, sieraden en kleding een duidelijke sociale hiërarchie lijken aan te geven. Deze keramieken beeldjes werden in de putgraven van deze culturen in West-Mexico gelegd.

De sjamaan speelde een belangrijke rol in deze samenlevingen omdat hij waakte over de gemeenschap en de essentiële rituelen uitvoerde die zorgden voor een goede relatie met de goden. Hij zorgde dus voor een heden en een toekomst in harmonie met de verschillende niveaus van de kosmos. Door psychotrope middelen in te nemen kon hij ook door die werelden reizen en de toekomst voorspellen. Daarnaast maakte hij ook de zonnecyclus mogelijk, die van essentieel belang was voor deze landbouwvolkeren