www.belgium.be

De digitale toekomst van het Rijksarchief

Akkoord gesloten voor de Raad van de Hertog van Brabant tussen Arnoul, graaf van Loon, en Isabelle de Condé en haar zonen, waarbij laatstgenoemden afstand doen van hun aanspraken op het graafschap Loon (een grondgebied dat ongeveer overeenkomt met de huidige provincie Limburg).

Document op perkament met 5 ruiterzegels hangend aan karmozijnrode zijden koorden.
Gerestaureerd en gedigitaliseerd dankzij de steun van het David-Constantfonds (Koning Boudewijnstichting).
Brussel, 7 april 1281.
Rijksarchief in Luik.
Oorkonden van de Sint-Lambertuskathedraal in Luik, nr. 373

Het Rijksarchief volgt de digitalisering van de samenleving.
Door oude documenten te digitaliseren kunnen ze voor toekomstige generaties worden bewaard en tegelijk voor iedereen online toegankelijk worden gemaakt. Dat geldt in het bijzonder voor documenten uit de middeleeuwen: de oudste in België bewaarde documenten dateren uit de negende eeuw!

De documenten zijn geschreven op perkament (met andere woorden speciaal behandelde dierenhuid) en verzegeld. Ze dienen op een speciale manier bewaard te worden. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zal het steeds meer mogelijk maken om zowel zeer oude als recentere schriften automatisch te lezen.

In de toekomst zal het Rijksarchief ook de zogenaamde born-digital archives moeten bewaren. Het betreft documenten die uitsluitend in digitale vorm zijn geproduceerd. Het gaat niet langer om het scannen van papieren, maar om een heel andere uitdaging: digitale bestanden leesbaar maken en duurzaam bewaren voor de komende eeuwen.


Uitvergroting van een detail via de zoekmachine van het Rijksarchief

Restauratie van de oorkonden van de graven van Vlaanderen (Rijksarchief in Gent) met de steun van het Fonds Baillet Latour.

©Rijksarchief