www.belgium.be

Het verleden bewaren en de toekomst vormgeven

De Rubenskapel in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen

Het interieur van de Rubenskapel won afgelopen jaar de 'Erfgoed Challenge'. Via deze actie wil het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), in aanloop naar de viering van 200 jaar België in 2030, minstens tien erfgoedparels in ere herstellen. Iedereen wordt jaarlijks uitgenodigd om te stemmen voor zijn of haar favoriete erfgoedschat.  

De Rubenskapel is de laatste rustplaats van de wereldwijd gevierde kunstenaar Peter Paul Rubens (1577-1640). Zijn grafkapel in de Antwerpse Sint-Jacobskerk herbergt een hele reeks kunstschatten. Een interdisciplinair team van het KIK zal in de komende jaren al deze kunstwerken uitgebreid onderzoeken en behandelen.

Meest in het oog springend is het schilderij 'Madonna omringd door heiligen'. Het werd omstreeks 1630 geschilderd door Rubens zelf. Het was de uitdrukkelijke wens van de kunstenaar dat dit schilderij na zijn dood een plek zou krijgen in zijn grafkapel.

Alle foto's worden ontsloten in BALaT, de online databank van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), samen met meer dan 800.000 andere foto's van het Belgische erfgoed.


Conservatie en restauratie

Inventaris van het Belgisch erfgoed

Kunsthistorisch onderzoek

Onderzoek van materialen en technieken