www.belgium.be

De Sentinel-5 Precursor-satelliet en zijn instrument TROPOMI

Schaalmodel 1:5
van de Sentinel-5 Precursor-satelliet en zijn instrument TROPOMI

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie

Op 13 oktober 2017 werd de Europese satelliet Sentinel-5 Precursor in een baan om de aarde gebracht. Aan boord controleert het TROPOMI-instrument (TROPOspheric Monitoring Instrument) dagelijks een lijst van atmosferische parameters op wereldwijde schaal en geeft de informatie in bijna-reële tijd door.  Dankzij de opmerkelijke prestaties van het TROPOMI-instrument kunnen verontreinigingsbronnen op de schaal van een stad en kleinschalige atmosferische effecten nauwkeuriger dan ooit tevoren worden opgespoord. Deze gegevens zijn van cruciaal belang voor de aanpak van problemen in verband met luchtkwaliteit, ozon, risico's voor de luchtvaart ten gevolge van vulkanische activiteit en klimaatverandering.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van de algoritmen die worden gebruikt om satellietkaarten op te stellen van het zwaveldioxide-, formaldehyde- en ozongehalte in de atmosfeer. Het Instituut draagt ook bij aan de validatie en analyse van de satellietgegevens.


Ruimteschip Aarde heeft geen passagiers.
We zijn samen de bemanning.

- Herbert Marshall McLuhan, Canadees filosoof -