www.belgium.be

Offshore windmolenpark in het Belgische deel van de Noordzee

Momenteel wordt 10% van de totale elektriciteitsvraag in België, ofwel 50% van de elektriciteitsvraag van alle Belgische gezinnen, geproduceerd door offshore windmolenparken in het Belgische deel van de Noordzee. Na twaalf jaar bouwen is dit gebied van 238 km² sinds eind 2020 volledig operationeel. Een tweede gebied van 285 km² is gepland door het nieuwe Belgisch marien ruimtelijk plan (2020-2026).

Sinds het begin van de bouw van de windmolens in 2008 houdt het WinMon.BE-programma - gecoördineerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - toezicht op de impact van offshore windmolenparken op het mariene ecosysteem. Alle verzamelde gegevens worden gebruikt om passende maatregelen op te stellen. Hiermee wil het KBIN de ongewenste effecten, zoals de sterke geluidsoverlast die erg hinderlijk is voor bruinvissen (Phocoena phocoena), beperken tijdens de bouw van windmolenparken. Verder wil het ook streven naar de gewenste effecten, zoals het vergroten van de diversiteit van soorten die de windturbines en de zeebodem in windmolenparken koloniseren.

Offshore windmolenpark in het Belgische deel van de Noordzee
Image: ©MUMM-BMM-UGMM